สมัครสามัญสมาชิก สนตอ.

กรุณากรอกข้อมูล ที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง

ขั้นตอนการสมัครสามัญสมาชิก
  1. ชำระเงินพร้อมแนบหลักฐาน
  2. กรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิก
  3. ส่งข้อมูลสมัครสมาชิก
การชำระเงิน

กรุณาโอนเงินจำนวน 1,020 บาท เข้าบัญชี “สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชปถัมภ์”

ธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์ เลขบัญชี 052-1-27283-1

หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด (Scan QR Code) ด้านล่าง

อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน:

รองรับไฟล์ประเภท .jpg .png เท่านั้น และขนาดไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 8 MB

ข้อมูลส่วนตัว

ในกรณีที่ชื่อปัจจุบัน ไม่ตรงกับชื่อสมัยเรียน

ในกรณีที่นามสกุลปัจจุบัน ไม่ตรงกับชื่อสมัยเรียน

ข้อมูลการศึกษา

ถ้าจำไม่ได้ ให้เว้นว่างไว้

ถ้าจำไม่ได้ ให้เว้นว่างไว้

ถ้าจำไม่ได้ ให้เว้นว่างไว้

ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลที่อยู่

เฉพาะกรณีอยู่ต่างประเทศ

ข้อมูลที่ทำงาน

เฉพาะกรณีอยู่ต่างประเทศ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลผู้ใช้ (สำหรับใช้งานเว็บไซต์)

กรุณาตั้งรหัสผ่านสำหรับใช้งานเว็บทะเบียน สนตอ.

กรุณายืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง

กรุณากรอกรหัสตามที่ปรากฎในรูปภาพ

Please enter the letters as they are shown in the image above.
Letters are not case-sensitive.

อย่าลืม! ชำระเงินก่อนสมัครสมาชิก - หากท่านยังไม่ได้ดำเนิการชำระเงิน คลิกที่นี่