สมัครสามัญสมาชิก สนตอ.

กรุณากรอกข้อมูล ที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง

ขั้นตอนการสมัครสามัญสมาชิก
  1. ชำระเงินพร้อมแนบหลักฐาน
  2. กรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิก
  3. ส่งข้อมูลสมัครสมาชิก
การชำระเงิน

กรุณาโอนเงินจำนวน 1,020 บาท เข้าบัญชี “สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชปถัมภ์”

ธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์ เลขบัญชี 052-1-27283-1

หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด (Scan QR Code) ด้านล่าง

อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน:

รองรับไฟล์ประเภท .jpg .png เท่านั้น และขนาดไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 8 MB

ข้อมูลส่วนตัว

ในกรณีที่ชื่อปัจจุบัน ไม่ตรงกับชื่อสมัยเรียน

ในกรณีที่นามสกุลปัจจุบัน ไม่ตรงกับชื่อสมัยเรียน

ข้อมูลการศึกษา

ถ้าจำไม่ได้ ให้เว้นว่างไว้

ถ้าจำไม่ได้ ให้เว้นว่างไว้

ถ้าจำไม่ได้ ให้เว้นว่างไว้

ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลที่อยู่

เฉพาะกรณีอยู่ต่างประเทศ

ข้อมูลที่ทำงาน

เฉพาะกรณีอยู่ต่างประเทศ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลผู้ใช้ (สำหรับใช้งานเว็บไซต์)

ต้องกรอกอย่างน้อย 4 ตัวอักษร

กรุณากรอกรหัสตามที่ปรากฎในรูปภาพ

Please enter the letters as they are shown in the image above.
Letters are not case-sensitive.

อย่าลืม! ชำระเงินก่อนสมัครสมาชิก - หากท่านยังไม่ได้ดำเนิการชำระเงิน คลิกที่นี่